Bc. Markéta Peřestá

Master's thesis

Obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z ČSR v českých učebnicích dějepisu (1945–2015)

The Reflection of the Decrees of the President of the Republic and Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Czech History Textbooks (1945–2015)
Abstract:
Práce analyzuje obraz dekretů prezidenta republiky a odsunu německého obyvatelstva z Československé republiky v českých učebnicích dějepisu v letech 1945 až 2015. Snahou práce je ukázat nakolik se v učebnicích promítá společenská a politická situace na sledovaných tématech.
Abstract:
This master thesis analyses the image of the Decrees of the President of the Republic and Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Czech history textbooks between years 1945 and 2015. The thesis tries to show how social and political situation is reflected on monitored topics.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta