Tereza Urbancová

Bachelor's thesis

Analýza potenciálu vstupu firmy TON a. s. na trh Velké Británie

Analysis of the Potential Entry of Company TON a.s. on the British Market
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou potenciálu vstupu společnosti TON a.s. na zahraniční trh. Vstup na nové trhy je podmíněn kvalitní a správnou přípravou a samozřejmě je nutné splňovat určité podmínky. Pro úspěšnost je nutné pochopit, že každý trh je individuální a má svá specifika. V teoretické části jsou definovány pojmy, které se vážou ke vstupu na trh a k analýze vnitřního prostředí podniku …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the potential entry of the company TON a. s. into the foreign market. Entering new markets is conditioned by quality and proper preparation and of course must meet certain conditions. For success it is important to understand that each market is individual and has its own specifics. The theoretical part defines terms that bind to the entry into the market …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Juza

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbancová, Tereza. Analýza potenciálu vstupu firmy TON a. s. na trh Velké Británie. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing