Mgr. Lenka Zychová, Ph.D.

Bakalářská práce

Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD 36841

Study of the interstellar matter in the direction of the star HD 36841
Anotace:
V předložené práci studujeme mezihvězdnou látku ve směru hvězdy HD 36841. V prvních třech kapitolách se obecně zabýváme mezihvězdnou látkou, jejími vlastnostmi, podobami a teoretickým popisem studia, které se při zkoumání mezihvězdné látky využívá. Poslední kapitola je věnována vlastnímu zpracování spektra hvězdy HD 36841. Tato práce se zaměřuje především na identifikaci spektrálních čar mezihvězdného …více
Abstract:
In the present work we study interstellar medium in the direction of the star HD 36841. In the first three chapters we generally deal with interstellar medium, its properties, forms and we describe the theoretical aspects of the study of interstellar medium. The last chapter is devoted to proper processing of the spectrum of the star HD 36841. This thesis is especially focused on identification of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2008
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Astrofyzika