Mgr. Lenka Zychová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD 36841

Study of the interstellar matter in the direction of the star HD 36841
Abstract:
V předložené práci studujeme mezihvězdnou látku ve směru hvězdy HD 36841. V prvních třech kapitolách se obecně zabýváme mezihvězdnou látkou, jejími vlastnostmi, podobami a teoretickým popisem studia, které se při zkoumání mezihvězdné látky využívá. Poslední kapitola je věnována vlastnímu zpracování spektra hvězdy HD 36841. Tato práce se zaměřuje především na identifikaci spektrálních čar mezihvězdného …more
Abstract:
In the present work we study interstellar medium in the direction of the star HD 36841. In the first three chapters we generally deal with interstellar medium, its properties, forms and we describe the theoretical aspects of the study of interstellar medium. The last chapter is devoted to proper processing of the spectrum of the star HD 36841. This thesis is especially focused on identification of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2008
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta