Iveta Novotná

Bakalářská práce

Marxova a Engelsova kritika náboženství

Marxs and Engels´ Critique of Religion
Anotace:
Tato práce se zabývá Marxovou a Engelsovou kritikou náboženství. Její hlavní myšlenkou je, že člověk tvoří náboženství, nikoli náboženství člověka. Práce se soustředí především na Marxovu kritiku Feuerbachova náboženství abstraktního člověka a nastítí i kritiku Hegelova absolutního Ducha, který by podle Hegela měl utvářet dějiny. Opravdovým subjektem lidských dějin je podle Marxe a Engelse člověk. …více
Abstract:
This paper deals with Marx and Engels´critique of religion. Its central theme is that people form the religion, not that religion forms people. This paper is primarily focused on Marx´s critique of Feuerbach´s religion of abstract man ant it also outlines Hegel´s Absolute Spirit, which, according to Hegel, was to shape history. The real objects in human history according to Marx and Engels are people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. PhDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Iveta. Marxova a Engelsova kritika náboženství. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN