Theses 

Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku - Makro Cash&Carry spol. s r.o. – Ing. Jana Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika

Ing. Jana Pokorná

Bakalářská práce

Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku - Makro Cash&Carry spol. s r.o.

Adaptation and adaptation program of new employees in selected company - Makro Cash&Carry spol. s r.o.

Anotace: Práce je věnována adaptaci a adaptačnímu procesu nových zaměstnanců. Zabývá se činnostmi personálních útvarů i celé organizace směřujícími k úspěšné adaptaci nováčků a procesy, které adaptaci ovlivňují. Praktická část je věnována analýze adaptačního procesu u konkrétní firmy. Výsledky analýzy poskytují zpětnou vazbu od vybrané skupiny zaměstnanců a jsou podkladem na návrh zlepšení adaptačního procesu.

Abstract: The work is devoted to the adaptation and to the adaptationś process of new employees. It deals with the activities of personal departments and whole organization leading to the successful adaptation of newcomers and processes which influence adaptation. The practical part is devoted to the analysis of adaptation process for a specific company. Results of the analyses provide feedback of selected groups of employees and are the basis for the proposal to improve the adaptation process.

Klíčová slova: Adaptace, adaptační plán, patron

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10359 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Pokorná, Jana. Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku - Makro Cash&Carry spol. s r.o.. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:10, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz