Markéta Vidláková

Bakalářská práce

Dopad činnosti podniku DEZA na životní prostředí ve Zlínském kraji

Impact of DEZA Operations on the Environment in the Zlín Region
Anotace:
Dopad činnosti podniku DEZA na životní prostředí ve Zlínském kraji Životní prostředí a jeho ochrana jsou často diskutovaným tématem v mnoha zemích po celém světě. V České republice mezi největší znečišťovatele patří chemické továrny. Z celé řady znečišťovatelů jsem se zaměřila na podnik DEZA ve Zlínském kraji specializující se na zpracování černouhelného dehtu a surového benzolu. Cílem práce je seznámit …více
Abstract:
Impact of DEZA Operations on the Environment in the Region of Zlín Environment and its protection is a frequently discussed topic in many countries around the world. Chemical factories belong among the biggest polluters in the Czech Republic. Of the numerous polluters, I focused on the company DEZA in the Zlin region specializing in the processing of coal tar and crude benzol. The aim of the work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Miram Kallerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava