Bc. Kamila Selucká

Diplomová práce

Reakce krevního tlaku a tepové frekvence při různých zátěžích na klasickém a excentrickém ergometru u žen s kardiovaskulárním onemocněním

Comparison of response of haemodynamic parameters in load on classical and eccentric ergometer in women with cardiovascular disease
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv stejné i různé mechanické zátěže při klasické a excentrické ergometrii na srdeční frekvenci a krevní tlak u žen s kardiovaskulárním onemocněním. Studie se zúčastnilo 11 žen s kardiovaskulárním onemocněním, které byly zařazeny do 12týdenního ambulantního rehabilitačního programu na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR) FNUSA v rámci posthospitalizační …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to assess the influence of the same and different mechanical loads on classical and eccentric ergometry on heart rate and blood pressure in women with cardiovascular disease. The study involved 11 women with cardiovascular disease, who were included in the 12-week outpatient rehabilitation program at the Clinic of Sports Medicine and Rehabilitation (KTLR) FNUSA as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta