Bc. David Škaroupka

Bachelor's thesis

Materiály brýlových obrub

Spectacle frames materials
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je poskytnout souhrnné informace o materiálech používa-ných k výrobě brýlových obrub včetně popisu vlastností těchto materiálů, způsobu výroby a anatomických úprav. Zmapujeme nejen historii použitých materiálů, ale i vývoj a novinky, které se chystají firmy, zabývající se výrobou brýlových obrub, uvést na trh.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to summarize materials used in the production of eye glasses frames, their properties, manufacturing processes and specific uses. We will describe the history and development of the eye ware materials, as well as the latest concepts which will be launched on the market in the near future.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedúci: Bc. Libuše Nováková Knollová
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta