Mgr. Jan HLAVATÍK

Diplomová práce

Ideologie andaluského nacionalismu

The Ideology of Andalusian Nationalism
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se primárně zabývá andaluským nacionalistickým hnutím a sekundárně také odpůrci nacionalistického hnutí. Práce se snaží odhalit klíčové diskurzivní konstrukce národní identity, pomocí kterých je utvářena idea andaluského národa ve veřejné mediální praxi. Pro analýzu nacionalistické ideologie využívá práce výzkumné metody kritické diskurzivní analýzy, která se zaměřuje na …více
Abstract:
Presented diploma thesis deals primarily with the Andalusian nationalist movement and secondarily also with the opponents of the nationalist movement. The Thesis attempts to uncover the key discursive construction of national identity, which is shaped by the idea of the nation in the Andalusian public media practice. Research methods of critical discourse analysis are used by thesis for the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVATÍK, Jan. Ideologie andaluského nacionalismu. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta