Ing. Jan Dvořák

Bakalářská práce

Metoda měření výkonu a točivého momentu zážehového motoru s využitím induktivního snímače otáček

Method of determining torgue moment and performance petrol engine with improvement induktive engine speed indicator
Anotace:
Práce se zabývá problematikou měření výkonů a točivých momentů spalovacích motorů. V první části je uveden stručný přehled dostupných metod měření. Další části práce jsou zaměřeny na jednu z alternativních metod měření. Je zde uveden kompletní teoretický rozbor, zpracování, výpočet a vyhodnocení metody měření s induktivním snímačem otáček.
Abstract:
Work is based on problem of measure performance and torque moment of engine. In the first part of work is introduce simple summary of measure method. Other parts of work are focused on alternative measure method. There is mention about complete theoretical analysis, processing, calculation and evaluation of measure method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Ivo Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Jan. Metoda měření výkonu a točivého momentu zážehového motoru s využitím induktivního snímače otáček. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera