Bc. Jaroslav Doležal

Diplomová práce

Porovnání kontinuálního a pulzního režimu při obrábění CO2 laserem

Comparison of Continuous and Pulsed Mode at Cutting CO2 Laser
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením drsnosti bezkontaktním způsobem na laboratorním přístroji Taylor Hosbson CLI 500. Zkušební vzorky byly vypáleny na školním laseru ILS 3NM.Vzorky byly vyhotoveny za konstantního výkonu 20 W a odlišných řezných podmínek pro gravírování (maximum posuvu 1524 mm/s): 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. Na vyrobených vzorcích z PMMA bylo provedeno měření drsnosti dle norem …více
Abstract:
This thesis deals with the measurement of roughness without contact on laboratory appara-tus Taylor Hosbson CLI 500. Test samples were fired at the school laser ILS 3NM. Samples were drawn at a constant power of 20 W and different cutting conditions for engraving (maximum feed 1524 mm / s): 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. The produced samples of PMMA were performed according to the roughness measurement …více
 

Klíčová slova

Laser PMMA drsnost Taylor Hobson
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Knedlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležal, Jaroslav. Porovnání kontinuálního a pulzního režimu při obrábění CO2 laserem. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství

Práce na příbuzné téma