Tereza Pavézková

Bakalářská práce

Autorská pohádka H. Ch. Andersena

Author's fairytale by H. Ch. Andersen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými autorskými pohádkami Hanse Christiana Andersena. V teoretické části jsou definovány pojmy, které úzce souvisí s tématem, pohádka a autorská pohádka. Praktická část je věnována analýze a interpretaci tří pohádek. Autorka věnuje pozornost jednak vztahu jeho textů k pohádce lidové, jednak hledání toho, čím se Andersenovy příběhy liší od tradiční předlohy, např. místní …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with selected fairy tales by Hans Christian Andersen. In a theoretical part, the terms that are closely related to the topic are defined, a fairy tale and an author's fairy tale. A practical part is dedicated to an analysis and interpretation of three fairy tales. The author pays attention both to the relation of his texts to a folk fairy tale and to the search of the things …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Váňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavézková, Tereza. Autorská pohádka H. Ch. Andersena. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma