Bc. Věra Rohlíčková, DiS.

Bachelor's thesis

PR – součást komunikační kampaně při zaváděcí kampani produktu specializované finanční instituce

PR - a Part of a Communication Campaign in Introducing a New Product of a Special Financial Institucion
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématikou PR v etapě zavedení nového produktu na trh. Autorka v ní analyzuje vývoj nového produktu a popisuje jednotlivé fáze PR kroků, které byly provedeny při zavádění tohoto produktu na finanční trh. První část práce se zaměřuje na teoretický popis pojmu, cíle a nástroje public relations, které lze v etapě zavedení produktu na trh využívat. Druhá část obsahuje popis postupů …more
Abstract:
This thesis cover public relations metods applied at the phase of launching a new financial product. The author analyzes the proces of defining and developing a new product and descripe the way how the PR method are used at phase when a new financial pruduct is penetrating the financial market. The first part of this thesis is focused on the theoretical description of the concept, targets of public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2012
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Tereza Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní