Bc. Tomáš Novosád

Diplomová práce

Aplikace symetrické kryptografie

Application of Symmetric Cryptography
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit komplexní systém pro šifrování a dešifrování textů a souborů pomocí symetrických šifer. Aplikace byla následně otestována na několika textech a souborech. V teoretické části jsou podrobně popsány principy některých symetrických šifrovacích algoritmů, zejména těch, které jsou použity ve vytvořené aplikaci. V praktické části je popsána vytvořená aplikace, její …více
Abstract:
The objective of this work was to create complex system for encryption and decryption of texts and files with symmetric ciphers. Application was tested with several texts and files. Theoretical part describes principles of some symmetric ciphers, especially ciphers, which are used in created application. Practical part describes created application, its functions and options for application expansion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novosád, Tomáš. Aplikace symetrické kryptografie. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie