Tomáš SMETANA

Bakalářská práce

Vývoj a struktura pracovních míst ve venkovských obcích okresu Chomutov od roku 1991

Structure and development of rural employment in the Chomutov district since 1991
Anotace:
Rok 1989 je v ČR spojen se začátkem nového politického režimu a nástupem nových ekonomických procesů. V souvislosti s těmito změnami došlo k přetváření hospodářské struktury a také diferenciaci do té doby rovnoměrného stavu zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Tato práce si klade za cíl vypátrat příčiny, kvůli kterým došlo k přeměně stavu pracovních míst v okrese Chomutov. Za pomoci dat z Českého …více
Abstract:
The year 1989 is connected with beginning of new political regime and development of new economic processes in the Czech Republic. In connection with these changes, there has been a transformation of economic structure and also differentiation of employment in rural areas that had characterized steady development. This work aims to define the reasons, which has caused the transformation in employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETANA, Tomáš. Vývoj a struktura pracovních míst ve venkovských obcích okresu Chomutov od roku 1991. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta