Bc. David Durajka

Diplomová práce

Pracovní výkon a možnosti jeho hodnocení

Job performance and possibilities of its assessment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovního výkonu a možnostmi jeho hodnocení. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, přičemž první je věnována pracovní motivaci zaměstnanců. Druhá kapitola se zaměřuje na řízení pracovního výkonu. Třetí kapitola popisuje problematiku hodnocení pracovního výkonu, a to objasněním jeho podstaty a výhod i nevýhod. Poslední kapitolu této práce tvoří aplikační …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of job performance and its assessment. The theoretical part is divided into three chapters, while the first one is dedicated to employee motivation, the second chapter is focused on performance management and the third chapter describes the problem of performance appraisal and explanation of the substance and advantages and disadvantages. The last chapter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní