Bc. Alexandra Kheysman

Diplomová práce

Cena jako faktor konkurence v hotelnictví

Price as competitive factor in hotel industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá cenovou konkurencí v oblasti hotelnictví v hlavním městě České republiky – Praze. Práce vychází ze tři části: teoretické, analytické a návrhové. První část je teoretická. Vychází z teoretických informací, které jsem získávala z odborné literatury a z internetu. Hlavně to jsou: základní informace o hotelnictví, analýza trhu a tržního mechanismu, informace o konkurenčním prostředí …více
Abstract:
The graduation thesis deals with price rivalry in hotel management business in the capital of the Czech Republic – Prague. The work consists of three parts : a theoretical part, an analytical one, and a project section. The first part treats that theoretical information which was found in professional literature and the Internet, the principal things being: basic facts about hotel industry, the market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství