Bc. Markéta Zelená

Diplomová práce

Jihoslovanské drama na jevištích českých divadel od roku 1990 do roku 2015

South Slavonic Drama in Czech Theatre since 1990 till 2015
Anotace:
Tato práce popisuje stav jihoslovanského - bulharského, chorvatského, srbského, slovinského, makedonského a bosenskohercegovského - na českých scénách v období od roku 1990 do současnosti.
Abstract:
This thesis describe the position of South Slavic – Bulgarian, Croatian, Serbian, Slovenian, Macedonian, Bosnian – drama on theatre scenes in Czech Republic from 1990 till 2017.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marcel Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta