Bc. Gabriela Chlubnová

Diplomová práce

Komunikační dovednosti žáků základní školy speciální a jejich rozvoj

Communication Skills of Pupils Primary School Special and Their Development
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku komunikačních dovedností žáků s mentálním a kombinovaným postižením, jež jsou rozvíjeny pomocí logopedické intervence v základní škole speciální. Teoretická část práce obsahuje 3 kapitoly. První kapitola vymezuje odbornou terminologii vztahující se k tématu práce, podrobně se zabývá ontogenezí řeči. Druhá kapitola se zabývá symptomatickými poruchami řeči …více
Abstract:
This thesis is focused on the communication skills of students with mental and multiple disabilities, which are developed through speech therapy in elementary school special. The theoretical part contains three chapters. The first chapter defines technical terminology related to the topic of the thesis, deals in details with the development of speech. The second chapter deals with symptomatic speech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta