Bc. Pavel ŽÁK

Diplomová práce

Potenciál rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu Západočeské univerzity v Plzni

Anotace:
Tato práce se věnuje potenciálu rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu ZČU v Plzni. Pro jeho stanovení bylo třeba provést inventarizaci současného stavu modro-zelené infrastruktury kampusu. Byly tak vytvořeny kartografické výstupy, které popisují prostorovou distribuci povrchů, georeliéf či odvodnění veřejných prostranství. K hodnocení prostorového rozložení modro-zelené infrastruktury byl zvolen …více
Abstract:
The thesis deals with the potential for the development of blue-green infrastructure on campus of University of West Bohemia in Plzen. To determine it, it was necessary to make an inventory of the current state of the blue-green infrastructure of the campus. The cartographic outputs describe spatial distribution of surfaces, georelief or drainage in public spaces. Index of blue-green infrastructure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁK, Pavel. Potenciál rozvoje modro-zelené infrastruktury v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/