Markéta STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English

Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to investigate and describe the alternative methods of teaching English and to provide a comparison of the similarities and differences of the selected alternative methods based on several criteria. The subjects of this study are the Callan Method, the Nepustil?s Method, and Helen Doron Early English. These methods are employed plentifully in teaching foreign languages …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat alternativní metody výuky anglického jazyka a srovnat podobnosti a odlišnosti vybraných metod na základě několika kritérií. Předmětem práce je Callanova metoda, Nepustilova metoda a metoda Helen Doron Early English. Tyto metody jsou hojně využívány při výuce cizího jazyka v jazykových školách a agenturách po celé České republice. Informace pro bakalářskou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012
Zveřejnit od: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Markéta. Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta