Mgr. Pavel Beran

Bakalářská práce

Jednoduchá správa distribuované skupiny Samba serverů

Simple management of distributed Samba servers
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit aplikaci, která by umožnila jednoduchou správu skupiny Samba serverů pomocí webového rozhraní a počítačové sítě. Autorovi a vedoucímu bakalářské práce není totiž v současné době podobná aplikace s takovými funkcemi známa. Výstupem bakalářské práce jsou skripty webového rozhraní SMaDiS pro centrální webový server a serverový skript určený pro Samba servery …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to design and create an application that allow simple managment of a group of Samba servers by using web interface and computer network. Neither author nor supervisor of the bachelor thesis have got any knowledge about existence of an application with similar functions. The output of this bachelor thesis contains web interface SMaDiS scripts for central web server …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky