Michaela KNAPOVÁ

Bakalářská práce

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu

Biodegradation efficiency of Irpex lacteus batch cultures on a complex organic medium
Anotace:
Houby bílé hniloby řadíme mezi basidiomycety. Tyto dřevokazné houby se vyznačují jedinečnou schopností přirozeně rozkládat lignin působením extracelulárních enzymů, které produkují. Jedná se o mangan-dependentní peroxidázu, lignin peroxidázu a lakázu. Enzymový systém hub bílé hniloby se vyznačuje nízkou substrátovou specifitou, což těmto mikroorganismům dodává vysoký potenciál v degradaci obtížně rozložitelných …více
Abstract:
White rot fungi belong to basidiomycetes. These wood decaying fungi are characterized by unique ability to naturally degrade lignin by the effect of extracellular enzymes that are produced by them, namely by manganese-dependent peroxidase, lignin peroxidase and laccase. The enzyme system of white rot fungi shows a low substrate specificity, which gives them a high potential for degradation of recalcitrant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Čeněk Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNAPOVÁ, Michaela. Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta