David Kaštyl

Bakalářská práce

Finanční porovnání variant obvodového pláště bytového domu v Prostějově

Financial comparison of variants of the building envelope of the apartment building in Prostějov
Anotace:
Hlavní náplní bakalářské práce je finanční porovnání variant obvodového pláště bytového domu v Prostějově. Pro porovnání byly vyprány tři varianty obvodových plášťů, jejichž nosné konstrukce jsou vytvořeny z broušených zdících prvků od společnosti HELUZ. Všechny varianty jsou navrženy jako nezateplené jednovrstvé konstrukce. Základním prvkem první varianty je cihelný blok HELUZ FAMILY 44, nosná konstrukce …více
Abstract:
The main content of the bachelor thesis is the financial comparison of the variants of the perimeter of the apartment building in Prostějov. For comparison, three variants of circumferential sheaths, the support structures of which are made of grounded elements from HELUZ, have been washed out. All variants are designed as non-insulated single-layer structures. The basic element of the first variant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Marek Jašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava