Theses 

Projekt vzdělávání pracovníků s cílem zvýšit konkurenceschopnost podniku – Jana Fitzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů

Jana Fitzová

Diplomová práce

Projekt vzdělávání pracovníků s cílem zvýšit konkurenceschopnost podniku

Anotace: Diplomová práce „Projekt vzdělávání pracovníků s cílem zvýšit konkurenceschopnost podniku“ je věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců v konkrétní organizaci. Cílem práce je analyzovat podnik prostřednictvím SWOT a Porterovy analýzy, provést meziregionální srovnání a ověřit kvalitu systému vzdělávání na pozici prodejní asistent/ asistentka s využitím metody dotazníkového šetření. Dále v návaznosti na výsledky průzkumu navrhnout jednak postupy systematického vzdělávání v požadovaných oblastech (včetně analýzy možností financování) jako hlavního faktoru konkurenceschopnosti a jednak provést návrhy na změnu organizační struktury a vymezení kompetencí, jako faktoru doplňujícího.

Abstract: The diploma thesis "Staff training in order to increase the competitiveness of the company" is dedicated to the education of employees in a particular organization. The aim of the thesis is to analyze the company through the SWOT and the Porter's analysis, perform inter-regional comparison and verify the quality of the educational system to the position of sales assistants using a questionnaire method. Furthermore, the aim of the thesis is to suggest all the practices of systematic training in the required areas (including analysis of financing options) as the main factor of competitiveness and also to make suggestions to change the organizational structure and the definition of competence.

Klíčová slova: SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, meziregionální srovnání, adaptace, systematické vzdělávání pracovníků, Evropský sociální fond, organizační struktura, popis pracovních míst., SWOT analysis, Porter's five forces analysis, inter-regional comparisons, adaptation, systematic training of workers, the European Social Fund, organizational structure, job description.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz