Theses 

RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ – Marie POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marie POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ

PARENTAL EDUCATION AS A PREVENTION OF CHILDREN´S RISK BEHAVIOUR

Anotace: Cílem DP je představit rodičovské vzdělávání, jeho současný stav a nastínit jeho možnosti v prevenci rizikového chování. Práce je sondou do celé problematiky, nabízí teoretické poznatky i praktické informace o typech nežádoucího chování a vzdělávacích programech (kurzy, rodičovské skupiny, semináře, přednášky) a o ostatních možnostech (časopisy, publikace, internetové portály) vzdělávání rodičů v oblasti posilování rodičovských kompetencí. Uvádí pohledy absolventů vzdělávání, odborníků, pracujících se znevýhodněnými dětmi, psychologů i odborníka na krajské úrovni na možný přínos tohoto typu vzdělávání. Doplněním jsou kazuistiky problémových dětí a závěry výzkumu hodnotové orientace žáků základních škol.

Abstract: The aim of the thesis is to introduce parental education, its current status and outline the options in the prevention of risky behavior. The work explores the full range of issues, offering theoratical knowledge and practical information about the types of unwanted behavior and training programs (courses, parental groups, seminars, lectures) and other opportunities (magazines, publications, web portals) of parental education on strengthening parenting competencies. It features views of graduates education, professionals working with disadvantaged children, psychologists and regional specialist at the potential benefits of this type of education. There is an addition of the case histories of problem children research findings and value orientation of primary school pupils.

Klíčová slova: Klíčová slova, rodina, funkční rodina, rizikové chování, prevence rizikového chování, demokratický výchovný styl, rodičovské vzdělávání, rodičovské kompetence, kurzy, rodičovská skupina, přednášky, semináře, internetové portály

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Marie. RODIČOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz