Mgr. Lenka Matěchová

Bachelor's thesis

Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy BD +53 2820

Study of the interstellar matter in the direction of the star BD +53 2820
Abstract:
V předložené práci studuji mezihvězdné prostředí ve směru hvězdy BD +53 2820. V první části je čtenář seznámen se základními fakty o mezihvězdné látce, o historii jejího objevu a o jejích různých podobách. V druhé části je vysvětlen mechanismus vzniku spektrálních čar a popsány faktory, ovlivňující jejich tvar. Ve třetí kapitole je popsán postup zpracování zadaného úkolu: identifikace jednotlivých …more
Abstract:
In the present work I study the interstellar medium in the direction of the star BD +53 2820. In the first section I summarize the fundamental facts about the interstellar medium, about the history of it's discovery and about it's diverse forms. The mechanism of formation of spectral li and factors, affecting their shape, are described in the second section. The procedure of project processing is described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Physics / Astrophysics