Bc. Petra Šárová

Diplomová práce

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Social Allowances for Persons with Disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dávkami pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Obsahuje ucelený přehled jednotlivých dávek, kterými jsou příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Dále se zabývá příspěvkem na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje také rozbor …více
Abstract:
This thesis deals with benefits for persons with disabilities pursuant to Act No. 329/2011 Coll., The provision of benefits to persons with disabilities. It contains a comprehensive overview of the benefits, which include mobility allowance and special allowance for aid. It also deals with the contribution of care pursuant to Act No. 108/2006 Coll., Social Services, as subsequently amended. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta