Bc. Daniel Král

Bakalářská práce

Nová sociální hnutí a aktivismus na tribunách: případ kritické angažovanosti fotbalových fanoušků v ČR

New social movements and activism on the terraces: the case of critical engagement of Czech football supporters
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na kritickou angažovanost fotbalových fanoušků v ČR. Časový rámec práce je stanoven nástupem vedení Fotbalové asociace České republiky v čele se stávajícím předsedou Miroslavem Peltou do své funkce. Analýza sekundárních dat v práci umožní demonstrovat existující krizi legitimity FAČR na příkladu témat, jež fanoušci při své kritice reflektují. Samotnou krizi dokládá …více
Abstract:
This thesis focuses on the critical engagement of football supporters in the Czech Republic. Timeframe for this work is determined by the onset of current leadership of Football Association of the Czech Republic headed by the Chairman Miroslav Pelta. Secondary data analysis will allow to demonstrate the existing legitimation crisis of FACR on the example of topics that supporters reflects in their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Botiková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií