Lukáš Bartoň

Bakalářská práce

Forecast ve společnosti Heineken ČR

Forecast in Heineken CR
Anotace:
V předložené práci je popsán postup implementace forecastu ve společnosti Heineken ČR. Popis postupu vytváření forecastu, sběr a čištění dat, způsoby vyhodnocení forecastu. Spolupráce a začlenění ostatních oddělení do forecast týmu. A v neposlední řadě vlivy, které ovlivňují forecast.
Abstract:
The bachelor thesis describes how to implement the forecast in company Heineken CR. It describes the procedure for making the forecasts, collecting and cleaning the data, shows methods of the forecast evaluation and shows the cooperation and the integration of other departments in the forecast team. And finally, describes the factors that influence the forecast.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Ladislav Lukšík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.