Bc. Jakub MALÝ

Diplomová práce

Zkoumání vlivu mediální agendy na veřejnost, způsoby nastolování vlastní tematické agendy v domácím zpravodajství některých českých tištěných periodik

Polostandardizované rozhovory s důležitými pracovníky redakcí vybraných českých printových médií (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny)

Research of the influence on media agenda on public, ways of establishing own thematic agenda in home newscast of some Czech printed serials
Anotace:
V této práci zkoumáme vliv mediální agendy na agendu veřejnou za pomoci polostandardizovaných rozhovorů s pracovníky redakcí vybraných českých printových médií, kteří mají rozhodující pozici ve výběru témat, jimž se jejich noviny věnují. Naším cílem je zjistit, zda si tištěná média stanovují kritéria pro zařazování článků do aktuálního vydání. Slova zástupců jednotlivých periodik následně porovnáváme …více
Abstract:
In this thesis we research the influence of media agenda on the public agenda through semi-standardized interviews with editorial staff of chosen Czech printed media, who has the crucial position in selection of topics, which are contained in their newspapers. Our goal is to determine if printed media specify criteria for inclusion of articles to the actual edition. We compare words of representatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010
Zveřejnit od: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. David Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÝ, Jakub. Zkoumání vlivu mediální agendy na veřejnost, způsoby nastolování vlastní tematické agendy v domácím zpravodajství některých českých tištěných periodik. Olomouc, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 12. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses th7os4 th7os4/2
15. 12. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 12. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.