Bc. Jana Podrazilová

Master's thesis

Soupis kolofónů knihoven benediktinů v Rajhradě, mikulovské dietrichsteinské, františkánů v Dačicích a Vědecké v Olomouci

List of colophons from cloistral library manuscripts in Rajhrad, Mikulov, Dačice and also from Research library in Olomouc
Anotácia:
Cílem práce bylo vypsat a vytvořit přehled kolofónů z rukopisů klášterních knihoven benediktinů v Rajhradě, mikulovské dietrichteinské, františkánů v Dačicích a Vědecké v Olomouci. Jako předloha sloužilo 6 knih Benediktinů z Bouveretu - Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 16. siécle. Za hlavní zdroj lze považovat soupisy rukopisů Vladislava Dokoupila se zpětnou kontrolou některých děl …viac
Abstract:
This work aims to cover and present a list of colophons from cloistral library manuscripts in Rajhrad (Benedictins), Mikulov(Dietrichsteins) and Dačice (Franciscans) and from Research library in Olomouc Data are based on six volumes of „Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 16. siécle“ book by Benedicts of Bouveret. Manuscript catalogues made up by Vladislav Dokoupil are considered to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta