Martin Diviš

Diplomová práce

Technologický test a analýza lisovacích nástrojů pro vkládání funkčních prvků

Technological Test and Analysis of Pressing Tools for the Insertion of Functional Elements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testem, analýzou a návrhem lisovacích nástrojů, matric, pro technologii lisování funkčních prvků. Materiál pro zkoušky zalisování je běžně používaný ALMg3 tloušťky 2,5 mm a 5,25 mm. Funkčními prvky jsou lisovací matice M6 a M10. Pro různé výšky lisovacího kroužku matric jsou použity různé velikosti lisovacích sil. Změřené pevnostní hodnoty, točivý moment a síla pro vylisování …více
Abstract:
The master thesis deals with test, analysis and design of pressing tools, matrices, for technology of pressing of functional elements. The pressing test material is commonly used with ALMg3 thickness of 2.5 mm and 5.25 mm. Functional elements are the M6 and M10 nuts. Various sizes of pressing forces are used for different heights of the die ring. Measured strength values, torque and force for element …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Hrubý
  • Oponent: Radim Trojan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie