Zuzana NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Senioři jako cílová skupina dobrodružného cestovního ruchu

(Pilotní studie)

Seniors as a target group of adventure tourism
Anotace:
Cílem této práce je vyhodnocení poptávky seniorů po cestovním ruchu s důrazem na dobrodružný cestovní ruch. Kvantitativní výzkum byl realizován explorativní metodou pomocí dotazníkového šetření, které bylo prováděno prostřednictvím Klubu českých turistů. Šetření se zúčastnilo 331 respondentů. Výsledky ukazují, že senioři v České republice poptávají po poznávacím, pobytovém, lázeňském a sportovním cestovním …více
Abstract:
The aim of this study is to evaluate the demand of older people for tourism, with an emphasis on adventure tourism. Quantitative research was carried out by means of an exploratory survey, which was conducted via Klub českých turistů (a Czech tourism asociation). Three-hunders thirty one respondents took part in the survey. The results showed that seniors in the Czech Republic are interested in sightseeing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
 • Vedoucí: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Senioři jako cílová skupina dobrodružného cestovního ruchu. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses thezl1 thezl1/2
14. 9. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 9. 2015
Marklová, E.
15. 9. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.