Bc. Michaela Dvořáčková

Bachelor's thesis

Úloha strukturních znaků xylému v procesu aklimace rostlin k suchu

The role of structure of xylem in acclimation of plants to drought
Anotácia:
Během životního cyklu je rostlina vystavena různým podmínkám prostředí. Z hlediska jejího přežití jsou však důležité podmínky extrémní, které mohou způsobit její stres. Tento stres může ovlivnit i rostlinné vodivé pletiva – xylém. Cílem této práce je tedy shrnout aktuální informace o změnách ve struktuře vodivých pletiv rostlin, ke kterým dochází při působení sucha a také známé souvislosti s fyziologickými …viac
Abstract:
During the life cycle, the plant is exposed to various environmental conditions. Important are the extreme conditios that can cause stress. This stress can also affect plant conductive system – xylem. The aim of this work is to summarize the current information about changes in the structure of conductive tissue of plants that occur under stress, as well as the known connection with the physiological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology

Práce na příbuzné téma