Mgr. Erika Roušarová

Disertační práce

Využití moderních analytických metod při studiu enzymové toxicity látek

Estimation of enzyme toxicity using modern analytical methods
Anotace:
Acetaminofen patří v současné době mezi nejvíce používaná analgetika a antipyretika. Po předávkování však dochází k řadě patologických reakcí, které mohou vést až k akutnímu selhání jater nebo ledvin. Přesný mechanismus jeho toxicity není dosud zcela znám. Po předávkování je acetaminofen přednostně oxidován cytochromy P450 na vysoce reaktivní meziprodukt, který dále reaguje s intracelulárním glutathionem …více
Abstract:
At present, acetaminophen belongs to the most commonly used analgesics and antipyretics. After overdose, acetaminophen can cause a number of pathological processes that could even lead to liver or kidney failure. However, the entire mechanism of toxicity remains unknown. After overdose, acetaminophen is predominantly oxidized by cytochromes P450 to a highly reactive intermediate that reacts with glutathione …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Roušarová, Erika. Využití moderních analytických metod při studiu enzymové toxicity látek. Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Analytická chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.