Mgr. Natálie Mohoritová

Diplomová práce

Proměny využití budov kin v letech 1989-2012

The transformation of the role of cinema between 1989-2012
Anotace:
Diplomová práce se zabývá proměnou infrastruktury kin v Praze v letech 1989 – 2012. Cílem práce je nejen zmapovat, jak se proměnila síť kin v metropoli, ale i zjistit, jaké mají osudy kina, která v průběhu sledovaného období zanikla. První část práce popisuje proměnu infrastruktury kin v širším kontextu společenských změn. Pozornost je věnována historii a stručně je shrnut vývoj hustoty jejich sítě …více
Abstract:
The thesis deals with the changes in the infrastructure of the cinemas in Prague between years 1989 and 2012. The goal the work is not only to show how the cinema network in the Capital city changed over time but also to find out what destiny there is for those cinemas who no longer serve for cinematographic purposes. The first section describes the changes in the infrastructure of the cinemas in broad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře