Bc. Aleš Ventura

Bakalářská práce

Systém hodnocení pracovníků call centra

System of call centre employees evaluation
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je systém hodnocení pracovníků call centra. Teoretická část je věnována hodnocení pracovníků, jejich motivaci a návaznosti konečného odměňování na pracovní hodnocení. Dále teoretická část pokračuje úvodem do problematiky call center. Praktická část obsahuje analýzu systému hodnocení ve vybraném call centru, která je následována diskusí a návrhy na vylepšení.
Abstract:
The topic of the bachelor work is the employee evaluation system of call centre. The theoretic part deals with the employee evaluation system, their motivation and continuity between final remuneration and occupational evaluation. Afterwards, the theoretic part continues with introduction of the call centre issues. The practical part contains the analysis of the employee evaluation system in the chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta