Stanislava Vondrová

Bakalářská práce

Trh práce hl. m. Prahy a zvolené rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Labour Market in Prague and Selected Retraining as a Tool of the Active Employment Policy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem zvolených rekvalifikací jako jedním z programů při uplatňování uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání na trhu práce hlavního města Prahy. Přibližuje základní pojmy jako aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, trh práce a současnou legislativu. Objasňuje organizační strukturu Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu, rozdíly …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is to describe how selected retraining supports the employability of jobseekers and persons interested in in a job on the labour market in Prague. This thesis initially describes basic terms and concepts like active and passive employment policy, labour market and also describes applicable legislation. It further describes the organisational structure of the Regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS