Theses 

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010 – Bc. Barbora Kukučková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Kukučková

Diplomová práce

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010

The simulation of the project management with Microsoft Project 2010

Abstract: KUKUČKOVÁ, Barbora: The simulation of the project management with Microsoft Project 2010. [Thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Year of defense: 2014. Number of pages: 71. This diploma theisis primarily deals with application of project management Microsoft Project 2010 methodology in practice. The theoretical part is devoted to the definition: project, project management, tool for information management support Microsoft Project 2010, project management methodology PRINCE2 and PMBOK. The second part presents an analysis of the possibility of simulation project management with MS Project 2010 and project evaluation according to PMBOK methodology. The third chapter follows the selected project using Microsoft Project 2010.

Abstract: KUKUČKOVÁ, Barbora: Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán 71. Táto diplomová práca sa zaoberá primárne aplikáciou metodiky Microsoft Project 2010 pre riadenie projektov v praxi. Teoretická časť je venovaná vymedzeniu pojmov: projekt, riadenie projektu, nástroj pre informačnú podporu riadenia Microsoft Project 2010, metodiky riadenia projektov PMBOK a PRINCE2. Druhá časť predstavuje analýzu možností simulácie riadenia projektu s MS Project 2010 a hodnotenie projektu podľa metodiky PMBOK. Tretia kapitola sleduje vybraný projekt pomocou nástroja Microsoft Project 2010.

Klíčová slova: projekt, riadenie projektu, Microsoft Project 2010, riadenie nákladov, project, project management, cost management

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 13:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz