Theses 

Optimalizace nákupní strategie v CZ LOKO, a.s. – Bc. Pavlína Javůrková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Pavlína Javůrková

Diplomová práce

Optimalizace nákupní strategie v CZ LOKO, a.s.

Optimizing of Purchasing strategy in CZ LOKO, a.s.

Anotace: Udržování dodavatelsko – odběratelských vztahů na dobré úrovni je základním předpokladem úspěšného nákupu. Vzhledem k velmi náročnému výrobnímu programu firmy CZ LOKO, a.s. jsou tyto vztahy poměrně složité. S jakými dodavateli se v nákupu pracuje, co se od nich očekává a co potřebují naopak zase oni, aby mohli plnit naše požadavky. Po takovéto analýze jsem mohla zhodnotit slabá místa a pro ně navrhnout možné způsoby řešení.

Abstract: Maintenance of good level of supplier and customer relations is the basic condition for successful purchasing. With regard to very challenging production programme of the company CZ LOKO, a.s. these relations are very complex. At the beginning it is necessary to assess the current situation, i.e. what suppliers are dealt with in the purchasing department, what is expected from them and what they need to be able to meet our requirements. After such analysis I could evaluate weak points and propose possible solutions for them.

Klíčová slova: Nákup, dodavatel, marketingový mix, hodnocení dodavatelů, poptávka. Purchasing, purveyor, marketing mix, vendor rating, demand.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bedřich Bulička
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz