Petr Vítek

Bachelor's thesis

Kytice - světelná instalace

Kytice - light installation

Abstract:
Práce se zabývá reflexí světelné instalace Kytice inspirované básnickou sbírkou Karla Jaromíra Erbena. Blíže vysvětluji vybrané prvky z Kytice, které určily směr mého uvažování. Cílem je nalézt základní inspirační zdroje, které mě v tvorbě ovlivnily, vysvětlit dramaturgický koncept instalace jako celku a jednotlivě analyzovat každou baladu ztvárněnou v instalaci.
Abstract:
My thesis is based on a reflection of light installation inspired by Karel Jaromir Erben's collection of ballads called Kytice. I'm explaining and looking closely at selected elements from Kytice which determined my way of thinking. My goal is to find main sources of inspiration that had influenced me throughout my work, explain the dramaturgic composition of the installation as a whole and individually …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2015
  • Supervisor: Marta LJUBKOVÁ
  • Reader: Tomáš ŽIŽKA

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bachelor programme / field:
Divadelní tvorba v netradičních prostorech / Režie - dramaturgie alternativního divadla