Mgr. Lucie Halouzková

Diplomová práce

Tragika v díle Svatopluka Čecha

The Tragic in the Work of Svatopluk Čech
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tragikou v díle Svatopluka Čecha. V teoretické části se peáce věnuje osobnosti a dílu Svatopluka Čecha a zejména různým pojetím tragiky. Následuje interpretační část, ve které jsou z hlediska různých pojetí tragiky (klasické pojetí, moderní pojetí, tragikomika)analyzována jednotlivá Čechova díla: Adanité, Signorina, Gioventu, Čerkes, Jestřáb kontra Hrdlička, Poslední …více
Abstract:
This diploma work deals with the tragic in the work of Svatopluk Čech. In the theoretic part deals the work to personality and work of Svatopluk Čech and especially to different conceptions of tragic. Next comes the interpretative part, here are analysed single Čechs works in light of different conceptions of tragic (classic conception, modern conception, tragicomical). Adamité, Signorina Gioventu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma