Bc. Lucie Švandrlíková

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém

Integrated rescue system
Anotace:
Bezpečnost státu se definuje jako schopnost státu vzdorovat jak vojenskému napadení, tak ale i nevojenským ohrožením. Závislost na kolektivním a efektivním postupu mezinárodního společenství vůči zdrojům ohrožení a během řešení vzniklých krizí se stupňuje. Soudobý bezpečnostní systém České republiky je výkonný a je reflexí několikaletého vývoje. Při jeho tvorbě byly vzaty v potaz české tradice a poznatky …více
Abstract:
The state safety is defined as the ability of the state to resist military attack as well as non military threat. Dependence on the collective and effective involvement of international organizations in combating threat sources and in the solving various crisis increases. Current safety system of the Czech Republic is effective and it is the reflection of the several–years development. The Czech traditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní