Bc. Lucie Švandrlíková

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém

Integrated rescue system
Abstract:
Bezpečnost státu se definuje jako schopnost státu vzdorovat jak vojenskému napadení, tak ale i nevojenským ohrožením. Závislost na kolektivním a efektivním postupu mezinárodního společenství vůči zdrojům ohrožení a během řešení vzniklých krizí se stupňuje. Soudobý bezpečnostní systém České republiky je výkonný a je reflexí několikaletého vývoje. Při jeho tvorbě byly vzaty v potaz české tradice a poznatky …more
Abstract:
The state safety is defined as the ability of the state to resist military attack as well as non military threat. Dependence on the collective and effective involvement of international organizations in combating threat sources and in the solving various crisis increases. Current safety system of the Czech Republic is effective and it is the reflection of the several–years development. The Czech traditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní