Bc. Martina Kamarytová

Diplomová práce

Využitelnost vodních mikroelektráren v bezpečnostních technologiích

The Utility-value of Micro Hydroelectric Power Plants in Security Technologies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem využitelnost vodních mikroelektráren v bezpečnostních technologiích. Teoretická část popisuje vodní mikroelektrárny, jejich rozdělení a činnost. Dále se zaměřuje na vodní toky v České republice vhodné pro stavbu vodní mikroelektrárny. Je zde popsána administrativa související s vodními mikroelektránami a postup výpočtu výkonu získatelného z vodního toku. V praktické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the usability of micro hydroelectric power plants in security technologies. The theoretical part describes the micro hydroelectric power plants, their distributions and activity. It also focuses on the watercourses suitable for the constructions of micro hydroelectric power plants in the Czech republic. There is described the administration related to micro hydroelectric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kamarytová, Martina. Využitelnost vodních mikroelektráren v bezpečnostních technologiích. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management