Bc. Tereza BEDŘICHOVÁ

Diplomová práce

Experimenty se soupravou obnovitelné zdroje energie

Experiments with set of renewable energy sources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou pojmu "Energie", jak mu žáci základních a středních škol rozumí, do jaké míry je tento pojem abstraktní, a zda tito žáci mají alespoň nějakou představu o tom, co jsou to obnovitelné zdroje energie a kde se využívají. Teoretická část se zabývá analýzou jednotlivých učebnic základních a středních škol, a měla by ukázat, jakým způsobem je v těchto učebnicích zaveden …více
Abstract:
This Master's thesis deals with analysis of the concept "Energy", how do students of elementary and high schools understand it, how much abstract that concept is, and if these students know someting about renewable energy sources and where are they used. The theoretical part deals with the analysis of individual textbooks for elementary and high schools, and it should show, how is the concept "Energy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDŘICHOVÁ, Tereza. Experimenty se soupravou obnovitelné zdroje energie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta