Theses 

Logistické činnosti v podniku p.k.Solvent s.r.o. – Hajrije Shabani

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Hajrije Shabani

Bakalářská práce

Logistické činnosti v podniku p.k.Solvent s.r.o.

Logistics Activities in the p.k.Solvent s.r.o. Company

Anotace: Předmětem mé bakalářské práce je řízení skladového hospodářství a zásob v logistickém centru p.k.Solvent s.r.o. a vyřešení problému tykajícího se manuální kontroly zboží připraveného k expedici. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena problematika logistiky, řízení zásob, skladování, obalové hospodářství, SWOT analýza a warehouse management systém. V praktické části je charakterizován logistický podnik p.k.Solvent s.r.o., provedena SWOT analýza podniku. K nalezeným problémům zásob na skladě a kontroly jsou navržena řešení.

Abstract: The subject of my thesis is warehouse management and inventory logistics center p.k.Solvent s.r.o. and resolve of problem with the manual checking goods ready for dispatch. The thesis ?is divided into theoretical and practical. In the theoretical part is explained the problems of logistics, inventory management, warehousing and packaging management, SWOT analysis and warehouse management system. The practical part describe the logistics company p.k.Solvent s.r.o., SWOT analysis. To found problems store on hand and control are proposed solutions.

Klíčová slova: logistika, skladování, SWOT analýza, obalové hospodářství, warehouse management systém

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Anežka MACHÁTOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Shabani, Hajrije. Logistické činnosti v podniku p.k.Solvent s.r.o.. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz