Ing. Lukáš Maxa

Bakalářská práce

Analýza a vývoj leasingového trhu v ČR

Analysis and Development of Leasing Market in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje leasingový trh v České republice a jeho budoucí vývoj. První část práce je zaměřena na právní normy leasingu a členění leasingu dle kritérií. Druhá kapitola je věnována historii leasingu v ČR a ve světě. Rovněž obsahuje analýzu dosavadního leasingového trhu od roku 1992 do roku 2008, která analyzuje počet členů české leasingové finanční asociace, objem obchodů členů České …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an analysis of a leasing market in Czech Republic and studies his future development. The first chapter focuses on the rule of lease and leasing division according to the criteria. The second chapter is devoted to the history of leases in the CR and abroad. It also contains analysis of the current leasing market from 1992 to 2008, analyzing the number of members of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Karel Mráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS